Word for the Day
Caveat
1. To connect. Example: Start na ng Ber months next month! Caveat ka na ng Christmas lights at parol sa bahay.
2. Mistress. Example: O! Easy ka lang at malakas ang kapit niyan sa itaas. Hindi mo ba alam na caveat iyan ng isa sa mga Diyos?
3. A province in the Southern Tagalog region of the Philippines. Example: Nagtatrabaho ka sa Quezon City pero sa Caveat ka pa umuuwi?! Maghanap ka na lang ng apartment dito!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s