Kung nasa punto ka na ng pagkawala ng pokus, isipin mo lang na nagtatrabaho ka para mabuhay at hindi kabaliktaran nito. Ginawa ang mga makina para mapadali at mapabilis ang trabaho para magkaroon ang tao ng panahong mabuhay. Tanungin sa sarili kung ano ang iyong pinagpapahalagahan at huwag itong pabayaang dumaan habang nakatinging blangko sa harap ng iyong monitor habang pinipindot ang mga teklado ng iyong keyboard.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s