Filipino Time

Nainggit ako kay Mark at sa kanyang project kaya gumawa ako ng akin. Hehehehehe!

Tinawag kong Filipino Time, isa itong project na i-document ang totoong service time ng mga Pinoy fastfood joints at restaurants. Alam naman kasi nating lahat na isang mito ang kanilang limang minuto.

Sa ngayon, naghahanap ako ng mga interesadong lumahok dito. Para sa karagdagang detalye, pumunta na lang kayo sa http://pinoytime.blogspot.com.

What do you think? Please leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: