Gaya nga ng sabi ko dati, sa huli umuuwi pa rin ang lahat sa husay ng mata at laki ng puso. Hindi ito magmumula kailanman sa ganda ng kagamitan lamang. Ang pagpapamalas ng sarili ang siyang batayan ng katha.

What do you think? Please leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: