Ang lakas ng ulan pero tuloy pa rin ang ligaya — may pasok pa rin kami sa opisina. Pinauwi na kami kahapon nang alas-tres dahil sa lakas at mukhang mas malakas pa yata ngayon. Tuloy, lahat kami dito ay naghihintay sa kanilang announcement.

Mukhang ang problema yata’y dahil karamihan mga nagdedesisyon nito’y hindi pa nasusubukang mamasahe kung bumabagyo. Kung kaya’t huli na rin kung mamaya pang hapon idedeklara dahil halos wala nang sasakyan pauwi at baha na ang kalye dadaanan.

What do you think? Please leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: