Para kay Doc Christ

Hindi mo na nakita kung gaano kadaling nasira

ang pinaglaanan ng ating munting kayamanan.

ang iyong gulagulanit na helmet.

ang putol mong na kadena.

ang pingkot mong wheelset.

hindi mo na naramdaman

ang hampas ng ten wheeler

sa marupok mong katawan.

una-unahan lang naman ito.

What do you think? Please leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: