Hindi ko maintindihan ang sarili ko ngayon. Para bang sabik na sabik sa aking pag-uwi sa Batangas. Noong high school ko pa yata huling nadama itong pananabik na itong makauwi sa probinsiya.

Kumusta na kaya ang lola? Matagal ko na siyang hindi nakikita. Pihadong bibisitahin ko siya pagdating ko doon. Kumusta na rin kaya ang grupo? May mga bago na kaya uling miyembro? Namimiss ko na ang pansit guisado sa Crossroads at ang lumpia kay Wa Nam.

What do you think? Please leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: