Salamat nama’t bakasyon ngayon. Buti na lang at naburat sina Aguinaldo sa mga Kastila kundi pihadong may trabaho kami ngayon! Ito pala ang isang function ng mga bayani – para bigyan ng national holiday ang isang bansa. Naks naman! Kung ganito lang, gusto ko na ring maging bayani!

On leave ako sa Huwebes. Sa wakas ay madadala ko na rin si Chai sa Casa para sa kanyang 45T-kilometer preventive maintenance. Gastos na naman, as usual.

What do you think? Please leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: