Gaano mo pinagpapahalagahan ang iyong prinsipiyo?

Kaya ba itong bayaran

Ng biyaheng sakay sa eroplano

Ng lahat ng fruit shake na maiinom mo

Ng lahat ng puting buhangin ng Boracay?

What do you think? Please leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: