Ngayon pa lang yata nagsi-sink in ang ideya ng increase. Pakiramdam ko nakangiti ako habang natutulog. Tangina! Sa wakas mawawala na rin yata ako sa gapos sa akin ng tanginang Citibank. Then again, maybe not. Alam mo naman ang mga mokong na ito – kung kailan nakakaangat ka na, saka ka pa bibigyan ng increase sa credit line.

Mabuting balita ito sa lahat. Naghahanap sila ng pamboost ng morale? Palagay ko malaking tulong ito. Ano pa ba ang isa sa mga epektibong paraan para ipakita mo sa empleyado mo na binibigyang-halaga mo ang kanilang gawa kundi sa pamamagitan ng sahod. Pero siyempre you can’t please them all. Iba-iba naman kasi ang pangangailangan ng bawat isa.

Isang komentaryo sa aming G.A. kahapon — “There is no perfect company”. I agree. Wala naman talagang magiging perpektong kumpanya. Ang hirap ikahon sa iisang konsepto ang perpektong kumpanya kung iba’t iba ang ibig sabihin nito sa bawat empleyado. Pero kung hindi nga talaga maaari ito, hindi naman nangangahulugang ititigil mo na ang paghanap dito. Yes, there is no such thing as a perfect company, but I find no fault in striving to be one. I’m not saying na itinigil na namin ito, the striving part. Sana lang idinugtong ito.

May bagong targets na naman. Mukhang inuman na naman ang katapat nito.

What do you think? Please leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: