Midweek. Just a few more pushes and it’s all downhill from here.

Bakit kaya ang hirap-hirap mag-ayos? 9:28 ng umaga na pero nandito pa rin ako sa bahay at nakatunganga sa harap ng computer nagbablog. Kung tutuusin kanina pa naman akong gising. Siguro dahil color-coding ang kotse ko kaya’t tinatamad akong kumuha ng taxi.

Kinasal na daw ang kaibigan kong si Norman sa Canada. Pinay din yata ang napangasawa. Namanhikan na rin ang isa kong ka-opisina at iyong isa nama’y pinag-iisipan kung maaaring gawing isang higanteng siopao ang kanyang wedding cake. Sa ganitong banda’y dapat na ba akong maging desperado? Sabi nga ni Father Cruz noong buhay pa siya, “It’s time to put on those afterburners!”

What do you think? Please leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: