Nagising ang bahay sa isang mabahong amoy. Parang merong nabubulok. Parang merong namatay. Hinalughog namin ang taas at ang baba hanggang makita namin ang labi ng isang mayang walang buhay na nakasiksik sa pagitan ng dalawang maleta.

Nakakatakot isipin ngunit nagsisilbing isang malaking pangitain ba ito sa maaaring mangyari bukas sa aking paglipad? Tinadhana na yata ito kung gayon. Isang mapait na katotohanan ang pagkilala sa katapusan. Ni hindi man lang ako binigyan ng pagkakataong pumili at magpasya.

What do you think? Please leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: