Babay!

Bukas ang aking huling araw bago ang aking bakasyon. Malamang, bukas rin ang huling araw kong makikita ang aking dalawang kaibigang aalis na. Ibig ko sana silang pigilan, pero wala din naman akong magagawa lalo na’t pamilya ang rason. Ano namang magagawa ko dun kung ako mismo’y naghihikahos? Ano pa nga ba kundi lunukin ang sama ng loob. Pinasasalamatan ko sila sa lahat, ipinagdarasal ang kanilang tagumpay, at umaasa sa pagkikitang muli.

Taliwas sa sinasabi ng karamihan

naniniwala akong nakatutulong ng husto

ang pagkakaroon ng alkohol sa katawan.

Higit na dumudulas ang dila.

Higit din itong tumatalas.

What do you think? Please leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: