Bantayog

Halaw sa Rock Operang 2Bayani

Ngayo’y hinihingi nila

Ang mga huling patak ng dugo mo, mahal ko.

At ang gunita ng palad mo’y dadamhin ko na lang

sa tanso’t marmol ng iyong bantayog.

Ipagtatatayo ka nila ng bantayog mahal ko

At sa paanan mo’y aalayan ng koronang liryo.

Aawitan ka nila ng sanlaksang papuri

At sa puso ng madla, dakila kang maghahari.

What do you think? Please leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: