Sa wakas, may domain na rin ang aking pinakamamahal na BMB website, kaya’t halina’t pindutin sa inyung teklado ang http://www.bmb.org.ph. Kumpleto yan! May photo album, message board, articles at chatroom! O ha!

Ngayong marunong na ako niyan, siguro’y pwede na akong gumawa ng sarili kong internet company. Madali lang naman eh. Lahat ng pages ko iho-host ko sa Tripod, Geocities at Angelfire! Kakayanin niyan ang isang higanteng portal! At hindi ko na kailangan pang magkaroon ng sales team dahil sa sangkatutak na ads na ipapaskil nitong mga free hosting service na ito! hehehehe.

What do you think? Please leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: