Pasasalamat

… Salamat at tapos na naman ang isang linggo. Panahon na naman para mamahinga upang may lakas na ulit na pumasok sa Lunes. (Palagay ko’y dapat ko nang pigilan ang aking negatibong pag-iisip).

… Salamat sa Neopet. Kundi dahil sa iyo, malamang wala na akong bait ngayon.

… Salamat sa Metro Working Mom. Kundi dahil sa meeting sa inyong opisina, malamang ay hindi na ako makakalabas ng opisina namin para dumaan sa Megamall.

… Salamat sa stats. Napatunayan na ring naabot na namin pati ang aming stretched target bagaman hindi nila ito pinapansin.

Hanggang sa muli.

What do you think? Please leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: